Menu
Sluiten
Menu
Sluiten
Werkwijze

Ontwikkel in 4 fasen jouw duurzame leefomgeving

Samen op reis in een duurzame ontwikkeling, daarmee creëer je meer draagvlak. Wij ontwikkelen vanuit een reisoverzicht in 4 fasen: Initiatief, Ontwerp, Realisatie en Beheer.  

We geven richting aan participatie, samenwerken, plannen maken en de haalbaarheid in de verschillende fasen. Om een goede samenwerking te realiseren geeft het ‘reisoverzicht’ grondeigenaren, gemeenten en toekomstige bewoners maar ook onszelf inzicht in het proces met daarbij de verschillende keuzemogelijkheden. Door onze aanpak kunnen wij samen zorgvuldig en transparant de juiste keuzes maken waardoor de juiste route ontstaat.

Lees hieronder meer over de 4 stappen en de 4 pijlers of kom eens kennismaken!

1.
Initiatieffase

Een initiatief voor vastgoedontwikkeling komt vaak voort uit een idee van grondeigenaren, gemeenten, buurtbewoners of andere belanghebbenden. Om deze belangen in kaart te brengen starten we in onze projectmanagement methode met de initiatieffase. In deze fase inventariseren we de verschillende betrokken partijen, werken we een intentie uit voor de juiste samenwerking, maken we een haalbaarheidsstudie en maakt onze vastgoedontwikkelaar een eerste grondexploitatie om de haalbaarheid te toetsen. 

Hegeman_Bouwteam_Image_with_step_desktop_1080x1080px - kopie_kennismaken
2.
Ontwerpfase

Ook in de ontwerpfase participeren wij met partijen om de inhoud van het stedenbouwkundig plan meer vorm te geven. De uitgangspunten uit de initiatieffase vormen de basis voor de bestemmingswijziging. Daarbij kiezen we ook de doelstellingen op het gebeid van duurzaamheid. Tevens wordt er een definitieve exploitatie gemaakt die als leidraad geldt voor ons projectmanagement. De projectontwikkelaar van Hegeman brengt het proces verder in kaart en bepaalt samen met partijen de definitieve route. 

Hegeman_Bouwteam_Media_slider_1730x1180px -Groene_schouw_Lelystad

“De 4 fasen en pijlers brengen structuur en overzicht. Dit geeft houvast en rust in het ontwikkelproces.''

Bas Hegeman,
algemeen directeur
3.
Realisatiefase

De realisatie bestaat uit een paar onderdelen namelijk; Hegeman regelt de vergunningen voor de infra en de bouw van de woningen, organiseert de grond verkopen, verzorgt de begeleiding van het particulier opdrachtgeverschap en begeleidt de realisatie van bouw en infra tot en met de oplevering. Het kiezen van partijen voor de realisatie van infra en bouw gebeurt samen met betrokken partijen.

Realisatiefase -Groene_schouw_Lelystad3
4.
Beheerfase

In al onze plannen is onze ambitie verwerkt. Er wordt een beheerplan opgesteld voor de omgeving om deze ambitie zoveel mogelijk te waarborgen. Om te toetsen of wij binnen onze projectontwikkeling de doelstellingen halen, blijven we onze nieuwgebouwde leefomgeving monitoren. Ter afronding van onze vastgoed ontwikkeling evalueren wij ons proces met alle belanghebbenden op basis van gestelde doelen. Deze evaluatie nemen wij mee als ervaring voor nieuwe vastgoed ontwikkeling.

Hegeman_Bouwteam_Media_slider_1730x1180px -Groene_schouw_Lelystad2

De 4 pijlers die wij doorlopen in alle fasen

Benieuwd wat Hegeman voor jou kan betekenen?

Bezit of beheer jij (toekomstige) bouwgronden en zet je graag onze kennis in voor een kwalitatief hoogstaand ontwikkeltraject? Neem dan contact met ons op! Wij denken graag met jou mee!

Hegeman bouwteam
Hegeman_Bouwteam_Team_desktop_725x725px_Martijn
Martijn Hegeman, projectleider