Menu
Sluiten
Menu
Sluiten
Hegeman_Bouwteam_duurzame_leefomgeving

Duurzaam 

Kennismaken

Met Hegeman duurzaam op reis

Duurzame ontwikkeling van locaties vraagt om een integrale aanpak. Dit doen wij middels onze ontwikkelmethode ‘duurzaam op reis’. Deze methode volgt de volgende thema’s: Gezondheid, Gebruikskwaliteit, Energie en Ruimtelijke kwaliteit. Binnen deze thema’s beschrijven wij doelen. Alles voor prettig en gezond wonen en leven. De mogelijkheden om te verduurzamen zijn per locatie verschillend. Dit beoordelen wij samen met betrokken partijen. De duurzaamheidskeuzes vertalen wij in een startnotitie die als basis geldt voor onze haalbaarheidsstudie.

Hoe stippelen we nu samen een duurzame route uit binnen ons ontwikkelproces?
Dat doen we door SMART doelen te stellen binnen de vier duurzaamheidsthema’s. Maar welke praktische keuzemogelijkheden zijn er per locatie? Om jou een globaal inzicht te geven in mogelijkheden, beschrijven wij  hieronder de thema’s.

De 4 duurzaamheidsthema's van Hegeman

1.
Gezondheid

Hegeman wil een gezonde leefomgeving creëren door gezond wonen en leven te combineren in één omgeving.

Doelen:

 • Ontspanningsmogelijkheden creëren in de nieuwe leefomgeving

 • Gezonder binnenklimaat creëren met gezonde- en circulaire materialen

 • Meer daglicht ontworpen/georiënteerde woningen

Hegeman_Bouwteam_gezondheid
2.
Gebruikskwaliteit

Hegeman wil een veilige leefomgeving ontwikkelen door een autoluwe en een toegankelijke woonsituatie te creëren.

Doelen:

 • Toegankelijkheid creëren door aandacht aan infra en stedenbouw

 • Autoluwe leefomgeving ontwikkelen

 • Sociale controle integreren in de slimme leefomgeving
Hegeman_Bouwteam_gebruikskwaliteit
3.
Energie

Hegeman wil een leefomgeving creëren waar energie collectief wordt opgewekt en gezamenlijk wordt gebruikt.

Doelen:

 • Energiegebruik terugdringen door de energievraag te beperken.

 • Meer eigen energie opwekking in en om de woningen en de nieuwe leefomgeving.

 • Slimme laadpalen plaatsen om te anticiperen op het gebruik van elektrische auto’s.
Hegeman_Bouwteam_energie
4.
Ruimtelijke kwaliteit

Hegeman wil een kwalitatieve leefomgeving creëren door natuurinclusief en klimaatadaptief te ontwikkelen.

Doelen:

 • Wateroverlast voorkomen door regenwater te bergen.

 • Droogte voorkomen door infiltratie en waterbuffering.

 • Hitte tegengaan door koeling en koele plekken te creëren.
 • We verbeteren lokale biodiversiteit door natuurinclusief ontwikkelen en bouwen.
Hegeman_Bouwteam_ruimtelijke_kwaliteit
Hegeman_Bouwteam_joris_duurzaam_ontwikkelen
Hegeman
Joris Hulsebos, ontwerper
''Een geslaagde ‘duurzame’ projectontwikkeling is een optimalisering van ruimtelijke kwaliteit, duurzame ambities en financieel-economische haalbaarheid. "
Hegeman bouwteam

Duurzame projecten in ontwikkeling

Benieuwd wat Hegeman Bouwteam voor jou kan betekenen?

Bezit of beheer jij (toekomstige) bouwgronden en zet je graag onze kennis in voor een duurzaam ontwikkeltraject? Neem dan contact met ons op! 

Hegeman bouwteam
Hegeman_Bouwteam_Bas_Hegeman
Bas Hegeman, algemeen directeur